CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 1/2019
Ustawa z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560; dalej: CyberBezpU) wprowadza nową jakość w odniesieniu do obowiązków nakładanych na podmioty świadczące wybrane usługi cyfrowe. Wynika to z zagrożeń, które dostrzega ustawodawca unijny i wpisuje się w trend...
Informacja w administracji publicznej | 1/2019
Artykuł stanowi szczegółowe omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 14.8.2018 r. (II SAB/Gd 62/18, Legalis) według, którego spółka jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej, co wynika z faktu, że Skarb Państwa posiada w niej ponad 51% udziałów, a...
Informacja w administracji publicznej | 1/2019
Wyrokiem z 21.6.2018 r. (SA/Wa 735/17, niepubl.1) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nazwiska ekspertów przygotowujących podstawę programową dla szkół są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wyrok porusza istotne zagadnienia relacji pomiędzy...
Informacja w administracji publicznej | 4/2018
Po wejściu w życie ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.; dalej: OchrInfU), zgodnie z postanowieniami jej art. 181, w jednostkach samorządu terytorialnego dokonano przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne, w celu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 367