CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, zwana również dyrektywą NIS, to kolejny – obok ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – przykład nowoczesnego ustawodawstwa unijnego, którego podstawą jest...
Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, rozpoznając skargę organizacji związkowej na bezczynność dyrektora zespołu szkół w zakresie udzielenia informacji publicznej – wyrokiem z 31.5.2016 r. (IV SAB/Gl 52/16, Legalis) uznał, że podmiot zobowiązany znajduje się w bezczynności, która jednak nie ma...
Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L Nr...
Informacja w administracji publicznej | 4/2018
Po wejściu w życie ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.; dalej: OchrInfU), zgodnie z postanowieniami jej art. 181, w jednostkach samorządu terytorialnego dokonano przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne, w celu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 380