CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 4/2018
Nieudostępnienie informacji publicznej jest penalizowane w art. 23 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pub­licznej. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Poniżej znajdą Państwo wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przedmiotowego przestępstwa ze względu na nierozpoznanie terminowe...
Informacja w administracji publicznej | 4/2018
Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L...
Informacja w administracji publicznej | 4/2018
Po wejściu w życie ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.; dalej: OchrInfU), zgodnie z postanowieniami jej art. 181, w jednostkach samorządu terytorialnego dokonano przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne, w celu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 355