Klif nie pod zabudowę

A A A

Na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez grupę mieszkańców Ustronia Morskiego oraz Sianożęty Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż klif znajdujący się w Koszalińskim Parku Krajobrazowym nie nadaje się pod zabudowę (II OSK 254/10).

 

Spór powstał po tym jak Rada Gminy Ustronia Morskiego zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zmieniono przeznaczenie części obszaru gminy objętego ww. planem z zieleni osłaniającej stabilność brzegu na teren, w którym dopuszcza się handel, prowadzenie usług komercyjnych, gastronomię oraz zabudowę dwukondygnacyjną plus poddasze mieszkalne na terenie przyklifowym. Rada Gminy uzasadniała zmianę miejscowego planu dostosowywaniem go do nowych ofert inwestycyjnych. Dodatkowo wskazano, iż podobną zabudowę na przedmiotowym terenie przewidziano już w okresie międzywojennym.

 

Na skutek skargi wniesionej przez mieszkańców do WSA w Szczecinie, SN dwukrotnie rozpatrywał przedmiotową sprawę. Pierwsze orzeczenie zostało uchylone przez NSA w 2008 r. WSA rozpatrując sprawę, ponownie orzekł, iż grupa skarżących zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieszkańców, nie posiadała interesu prawnego, który jest konieczną przesłaną do występowania w przedmiotowej sprawie. Równocześnie poddał on w wątpliwość pogląd, iż zagrożenie spowodowane zabudową spornego terenu miało charakter pewny.

 

Powyższe rozstrzygnięcie zostało zaskarżone. W skardze do NSA mieszkańcy podnieśli, iż WSA błędnie uznał, iż nie mieli oni interesu prawnego w zaskarżaniu uchwały, w ich ocenie szkodliwej dla interesu publicznego oraz środowiska naturalnego. Mieszkańcy zarzucili również sądowi administracyjnemu, iż w żaden sposób nie odniósł się on zarzutu, iż dyrektor Urzędu Morskiego uznał za wskazane ograniczenie wysokości budowy planowanych budynków do jednej kondygnacji.

 

NSA uznał argumentację mieszkańców i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazał on, iż mieszkańcy mieli prawo sprzeciwiać się uchwalonym zmianom w zagospodarowaniu przestrzennym, jako że potencjalne inwestycje mogły oddziaływać na należące do nich nieruchomości. Dodatkowo uznał on, iż doszło do naruszenia przez zarząd gminy art. 17 pkt 7 i 8 ww. ustawy. Stanowi on, iż wójt winien uzgodnić projekt planu i wprowadzić zmiany wynikające z poczynionych uzgodnień, przy czym muszą one mieć formę stanowczą, a nie „uznawać za wskazane”. W ocenie NSA w przedmiotowej sprawie ich zabrakło.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Klif nie pod zabudowę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny