Korespondencja z organami podatkowymi - tylko listem poleconym

A A A
Wyrok WSA

W przypadku wysłania organowi podatkowemu pisma pocztą bez zachowania formy listu poleconego, podatnik nie może przerzucać na ten organ ciężaru dowodu, że pismo zostało doręczone.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 15.9.2005 r. (III SA/Wa 1680/05)


Podatnik (osoba fizyczna) rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowo-gospodarczego. W związku z powyższym, założył podatkową księgę przychodów i rozchodów, a następnie - zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z 26.8.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - zawiadomił o założeniu tej księgi właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Odpowiednie zawiadomienie zostało przesłane na ręce naczelnika zwykłym listem, a nie listem poleconym (lub listem poleconym z potwierdzeniem odbioru).

 

W ramach toczącego się później postępowania podatkowego, Podatnik twierdził, iż zawiadomienie o założeniu księgi wysłał wraz z oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania według liniowej stawki 19%. Zdaniem Podatnika, było to oświadczenie złożone w trybie art. 9a ust. 2 PDOFizU, a co za tym idzie pozwalało Podatnikowi skorzystać z liniowej formy opodatkowania według stawki 19% (zgodnie z art. 30c PDOFizU).

 

Jednakże, po wszczęciu postępowania podatkowego, Naczelnik urzędu skarbowego określił Podatnikowi wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2004 r. według skali progresywnej, co doprowadziło do określenia zaległości podatkowej. Decyzja była efektem wcześniejszego stwierdzenia, że Podatnik nie doręczył oświadczenia o wyborze liniowej formy opodatkowania. Po rozpatrzeniu odwołania, Dyrektor IS utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W tej sytuacji Podatnik wniósł skargę do WSA.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że opodatkowanie według stawki liniowej jest uzależnione od złożenia pisemnego oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zdaniem sądu, w korespondencji z organami podatkowymi, podatnik ma obowiązek dochować należytej staranności i nadać przesyłkę listem poleconym. Ponadto, zgodnie z zasadą, iż ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z danego faktu wywodzi skutki prawne, podatnik sam powinien udowodnić, że doręczył pismo pozwalające na skorzystanie z liniowej formy opodatkowania. Nie może natomiast przerzucać ciężaru dowodu na organy podatkowe. Ponieważ Podatnik zaniedbał wysłanie pisma listem poleconym, wykazanie, że takie pismo doręczył jest niemożliwe. W efekcie, określenie zaliczek według skali progresywnej należy uznać za prawidłowe.


Opracowanie:
Piotr Kaim, Helena Bogdanowska, Karolina Tetłak
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Korespondencja z organami podatkowymi - tylko listem poleconym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny