Posiadanie oryginałów faktur - warunkiem koniecznym uzyskania zwrotu VAT

A A A
Wyrok WSA

Podmiot zagraniczny, który składa wniosek o zwrot polskiego podatku od towarów i usług jest obowiązany do dołączenia do wniosku m.in. oryginałów faktur (lub dokumentów celnych), z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku. Brak dołączenia tych oryginałów jest brakiem uzasadniającym pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 24.8.2005 r. (III SA/Wa 934/05)

 

W 2003 r. Spółka niemiecka złożyła do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wniosek o zwrot VAT za 2002 r. Podstawą złożenia tego wniosku były przepisy obowiązującego w tamtym czasie rozporządzenia Ministra Finansów z 23.6.2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (“rozporządzenie z 2001 r.”). W lutym 2004 r. Naczelnik Urzędu, działając na podstawie art. 169 § 1 OrdPU, wezwał Spółkę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. Zdaniem Naczelnika, usunięcie wspomnianych braków miało polegać m.in. na przedstawieniu oryginału zaświadczenia, że Spółka jest podatnikiem VAT w Niemczech oraz oryginałów faktur, z których Spółka wywodziła swoje prawo do zwrotu VAT.

 

Spółka nie zastosowała się do wezwania Naczelnika, więc ten - powołując się na art. 169 § 4 OrdPU - wydał postanowienie, w którym pozostawił wniosek Spółki bez rozpatrzenia. Spółka złożyła zażalenie, w którym stwierdziła m.in., że przepisy prawa nie wymagają dołączenia do wniosku o zwrot podatku - oryginału zaświadczenia co do posiadania statusu podatnika VAT w innym państwie. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu przyznał Spółce rację w kwestii oryginału zaświadczenia o posiadaniu statusu podatnika VAT, lecz uznał zarazem, że Naczelnik miał prawo żądać od Spółki oryginałów faktur. W tej sytuacji Spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie. Warto zauważyć, że spór dotyczący dokumentów, jakie powinny być dołączane do wniosku o zwrot podatku toczył się na tle § 5 ust. 4 wspomnianego powyżej rozporządzenia z 2001 r. Przepis ten stwierdzał, że do wniosku o zwrot podatku dołącza się “oryginały faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku” (pkt 1) oraz “zaświadczenie (…) wskazujące, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od towarów i usług (…) zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” (pkt 2).

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki. Sąd uznał, że organy zasadnie zastosowały art. 169 § 4 OrdPU. Sąd podkreślił, że dołączenie oryginałów faktur jest koniecznym warunkiem rozpoznania wniosku o zwrot VAT. Skoro Spółka nie dołączyła tych dokumentów, a następnie w terminie 7 dni od wezwania przez organ podatkowy nie usunęła powyższego braku, organ podatkowy zasadnie pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.

 

Warto zaznaczyć, że w obecnym stanie prawnym, opisywana materia uregulowana jest w przepisach rozporządzenia z 23.4.2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (rozporządzenie z 2004 r.). W porównaniu z obowiązującym wcześniej rozporządzeniem, kluczowe dla sprawy przepisy uległy istotnej zmianie. Co prawda, bez zmian pozostał przepis nakazujący dołączenie oryginałów faktur, jednak inaczej brzmi nowy § 5 ust. 4 pkt 2) dotyczący zaświadczenia o posiadaniu statusu podatnika VAT za granicą. Zgodnie z powyższym przepisem rozporządzenia z 2004 r., do wniosku o zwrot podatku dołączyć należy “oryginał zaświadczenia (…) wskazującego, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od wartości dodanej (…) zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności”.


Opracowanie:
Piotr Kaim, Helena Bogdanowska, Karolina Tetłak
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers
 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Posiadanie oryginałów faktur - warunkiem koniecznym uzyskania zwrotu VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny