Przejście uprawnień z tytułu rękojmi na kolejnego nabywcę rzeczy - glosa

Przejście uprawnień z tytułu rękojmi na kolejnego nabywcę rzeczy - glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2019
Liczba tekstów: 4517