Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

24 marca, Rada Ministrów

25.03.2015

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt zakłada, że w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego przez osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie będą odbierane w całości, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Świadczenia będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczą próg dochodowy. Regulacja „złotówka za złotówkę” ma dotyczyć zasiłków rodzinnych i dodatków do nich otrzymywanych z tytułów: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki przez dziecko w szkole poza miejscem zamieszkania. Źródło: www.premier.gov.pl