Zmiany w Prawie budowlanym 2015

25.11.2015 r., Warszawa

20.10.2015

Cel szkolenia to omówienie istotnych zmian w Prawie budowlanym, które weszły w życie w 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja upraszcza procedurę budowlaną przez ograniczenie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ogranicza katalog obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie, znosi obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, wprowadza szereg innych rozwiązań.

Cel szkolenia

Cel szkolenia to omówienie istotnych zmian w Prawie budowlanym, które weszły w życie w 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja upraszcza procedurę budowlaną przez ograniczenie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ogranicza katalog obiektów budowlanych, które wymagać będą wydania pozwolenia na użytkowanie, znosi obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, wprowadza szereg innych rozwiązań.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, pracowników: firm budowlanych i deweloperskich, urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także do zarządców nieruchomości oraz do prawników i projektantów.

Czas i miejsce

25.11.2015 r., godz.: 10:00 - 16:00, Warszawa, Golden Floor Plaza – Millenium Plaza, Aleje Jerozolimskie 123A

Cena

 • Cena standardowa - 750 PLN brutto (609 PLN netto)
 • Prenumeratorzy „Nieruchomości C.H.Beck” – 30% rabatu*
 • Prenumeratorzy „Monitora Prawniczego”, „Monitora Podatkowego”, „Monitora Prawa Pracy” – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 4 i więcej osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 15% rabatu*
 • Przy zgłoszeniu 2–3 osób z jednej Kancelarii/Firmy/Instytucji – 10% rabatu*
*Rabaty nie sumują się.

Program

 1. Zgłoszenie budowy a pozwolenie na budowę.
 2. Zastosowanie zgłoszenia budowy do inwestycji deweloperskich (zabudowa bliźniacza, szeregowa, grupowa).
 3. Warunki zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 4. Kwestia istotnych zmian w projekcie budowlanym.
 5. Informacja w BIP o dokonanym zgłoszeniu budowy.
 6. Przebudowa budynku w trybie zgłoszenia.
 7. „Obszar oddziaływania obiektu” na potrzeby zgłoszenia budowy. Odpowiedzialność projektanta za wyznaczenie obszaru.
 8. Zgłoszenie budowy na podstawie mpzp albo wzizt.
 9. Parterowy budynek rekreacji indywidualnej, altana, altana działkowa i wiata.

Liczba miejsc jest ograniczona

Dla państwa komfortu pracy liczba miejsc ograniczona do 30 osób.

Bonus

Trzymiesięczny dostęp do modułu „Nieruchomości” na portalu www.czasopisma.beck.pl (ponad 2700 artykułów, orzeczeń i glos – rynek nieruchomości w Polsce o zagranicą, artykuły problemowe, opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków oraz analizy analizy i informacje związane z rynkiem nieruchomości)

Patron

„Nieruchomości C.H.Beck”

Poznaj prowadzących szkolenie:

r.pr. Maciej Bielecki

radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Radcowskiej Bieleccy, autor licznych publikacji z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji budowlanych, urządzeń przesyłowych, partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji na roboty budowlane („Monitor Prawniczy”, „Nieruchomości C.H.Beck”, „Temidium”), a także książek: „Umowy między spółką kapitałową a członkiem zarządu”, „Kluczowe decyzje i umowy w inwestycjach budowlanych”, „Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego”, współautor tłumaczenia Prawa budowlanego na język angielski (Polish Construction Law). Konsultant Ministerstwa Infrastruktury w kwestiach opracowywania aktów prawnych z dziedziny budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, w latach 2007-2008 radca prawny Krajowej Rady Izby Architektów, specjalista i wieloletni wykładowca z tematyki inwestycji budowlanych w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa i British-Polish Chamber of Commerce, wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawnych.

Więcej informacji i formularz rejestracji:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/203-zmiany-w-prawie-budowlanym-2015