Zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

05.03.2014
Agnieszka Fedor (opracowanie)

Od 1.2.2014 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, wydane na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Od 1.2.2014 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.1.2014 r. w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej, wydane na podstawie art. 65 ust. 3 i 3a ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Załącznik do aktu stanowi wykaz obowiązkowych istotnych elementów umowy o zarządzanie środkami funduszu rezerwy demograficznej. Rozporządzenie określa między innymi: elementy istotne umowy o zarządzanie środkami Funduszu Rezerwy Demograficznej, dopuszczalne proporcje udziału poszczególnych lokat środków FRD, szczegółowy sposób ustalania kosztów bieżącego zarządzania środkami FRD.