WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI [szkolenie]

5.11.2015 r. w Warszawie

21.10.2015

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego z pracodawcą, w szczególności z uwzględnieniem najnowszego wyroku TK – z 2.6.2015 r., K 1/13.

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego z pracodawcą, w szczególności z uwzględnieniem najnowszego wyroku TK – z 2.6.2015 r., K 1/13.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/216-wspolpraca-pracodawcy-ze-zwiazkami-zawodowymi