Wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna - szkolenie

11 marca 2015 r., Sala Konferencyjna North Gate, ul. Bonifraterska 17, Warszawa

22.01.2015

Celem szkolenia jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie sposobu jednoczesnego wypełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i ograniczenia ryzyka wydostania się konfliktu na zewnątrz przedsiębiorstwa jakim jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie odpowiednio przygotowanej Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA).

CEL SZKOLENIA:

Zjawisko mobbingu w miejscu pracy stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników będąc również poważnym problemem dla organizacji, w której występuje, ograniczając jej innowacyjność i rozwój. Mobbing stanowi szczególnie duże zagrożenie dla firm, które w szczególny sposób muszą dbać o korzystny wizerunek firmy i należącej do niej marki. Należy również zwrócić uwagę na kontekst prawny zjawiska mobbingu w polskich przedsiębiorstwach. Dnia 1 stycznia 2004 r. polscy pracodawcy zostali zobowiązani przez ustawodawcę do przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy. W Kodeksie pracy została wprowadzona nowa, budząca liczne kontrowersje, regulacja prawna zjawiska mobbingu – art. 943 KP. Celem szkolenia jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie sposobu jednoczesnego wypełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i ograniczenia ryzyka wydostania się konfliktu na zewnątrz przedsiębiorstwa jakim jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie odpowiednio przygotowanej Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej (WPA).

PRELEGENT:

dr Maciej Chakowski jest adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Prawnicy, specjaliści i menedżerowie działów Kadr i HR oraz wszystkie inne osoby, dla których specjalistyczna wiedza w zakresie prawa pracy jest niezbędna w praktyce zawodowej. Udział w konferencji umożliwia zdobycie punktów i godzin wymaganych przez samorządy prawnicze (NRA i KRRP). Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w seminarium.

PROGRAM:

1. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa 2. Definicja mobbingu
 • Najbardziej znane psychologiczne definicje mobbingu

 • Prawna definicja mobbingu w Polsce

 • Porównanie definicji prawnej mobbingu z definicjami psychologicznymi

 • Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego

 • Zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy

3. Mobbing, a dyskryminacja i molestowanie seksualne 4. Mobbing, a ocena pracownika 5. Mobbing a monitorowanie pracowników 6. Ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi 7. Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing w zakładzie
 • Ryzyko osobowe pracodawcy

 • Zadośćuczynienie za krzywdę

 • Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu

8. Mobbing a inne naruszenia prawa pracy 9. Sytuacja prawna ofiar mobbingu zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i kandydatów do pracy 10. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)
 • Korzyści z wprowadzenia WPA

 • Jak wprowadzić w zakładzie WPA

 • Niezbędne elementy WPA

11. Przykłady wdrożenia WPA w polskich przedsiębiorstwach 12. Prawne aspekty dyskryminacji w zatrudnieniu 13. Dyskryminacja w procesie rekrutacji 14. Dyskryminacja w wynagradzaniu – zagrożenia dla pracodawcy Więcej informacji: http://www.akademia.beck.pl/szkolenie/144-wewnetrzna-polityka-antymobbingowa-i-antydyskryminacyjna