Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna 2019/2020

Warszawa, 27 marca 2020

04.02.2020

Na szkoleniu zostaną omówione najaktualniejsze zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy oraz przeanalizowane zasady prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.

Zasady ustalania zaistnienia mobbingu oraz analiza zasad prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej.

Na szkoleniu zostaną omówione najaktualniejsze zasady ustalania zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy oraz przeanalizowane zasady prawidłowego tworzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej. Omówione będą najbardziej zapalne dla pracodawcy obszary w obrębie prawa pracy, związane z występującymi w zakładzie pracy dyskryminacją, mobbingiem, molestowaniem oraz molestowaniem seksualnym oraz z prawnymi konsekwencjami występowania tych zjawisk. Poruszone zostaną tematy związane z dyskryminacją w procesach rekrutacji do pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za mobbing. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi problemami prawa antymobbingowego i antydyskryminacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryzyka dla pracodawcy wynikające z ignorowania występowania w firmie zjawisk dyskryminacji oraz mobbingu (zwalczanie dyskryminacji oraz mobbingu jest prawnym obowiązkiem pracodawcy). Na szkoleniu omówione zostaną kwestie związane z zakresem pojęć dyskryminacji, mobbingu, molestowania (szykany) oraz molestowania seksualnego, sposobami ich zwalczania oraz skutkami tolerowania tych zjawisk. Na szkoleniu przeanalizowana zostanie sytuacja prawna ofiar mobbingu oraz szczegółowo zostaną przeanalizowane zasady prawidłowego konstruowania Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej (WPAA).

Więcej na:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/645-wewnetrzna-polityka-antymobbingowa-i-antydyskryminacyjna-20192020-warszawa