VII Ogólnopolska Konferencja PZP. Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w świetle nowej ustawy

Warszawa, 9 marca 2020

04.02.2020

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na Konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z nowelizacją przepisów o zamówieniach publicznych.

Prezentacja stanowisk ekspertów co do najpoważniejszych trudności praktycznych i interpretacyjnych w świetle nowelizacji przepisów.VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PZP „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w świetle nowej ustawy” organizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck w Warszawie, we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na Konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z nowelizacją przepisów o zamówieniach publicznych. Celem Konferencji jest prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle nowelizacji przepisów. Program Konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury.

Więcej na:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/627-vii-ogolnopolska-konferencja-pzp-udzielanie-i-wykonywanie-zamowien-publicznych-w-swietle-nowej-ustawy-warszawa