V Ogólnopolska Konferencja: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018. Trudności i wątpliwości praktyki

Warszawa, 5 marca 2018

06.02.2018

Zapraszamy na Konferencję, której celem jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych.

Nowe prawo zamówień publicznych – warunki zamówienia – ocena ofert – umowy

Zapraszamy na Konferencję, której celem jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Program konferencji obejmuje kluczowe problemy z tej dziedziny, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury, a mianowicie:
  • kierunki projektowanych rozwiązań normatywnych,
  • tendencje interpretacyjne orzecznictwa w zakresie konstruowania optymalnych warunków zamówienia,
  • prezentację wyników analizy przepisów, orzecznictwa i praktyki w zakresie weryfikacji wiarygodności wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne, kwalifikacji ofert oraz podstaw odrzucenia oferty,
  • a także zasad konstruowania kryteriów oceny ofert przetargowych.
W zakończeniu zaś przedstawione zostaną najtrudniejsze kwestie zakłócające prawidłowy tok realizacji zamówień, zwłaszcza budowlanych oraz przesłanki dopuszczalnej zmiany umowy finalnej. Referaty zostaną opublikowane w pierwszym zeszycie „Kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych” z 2018 r. i będą dostępne na konferencji w wersji drukowanej, natomiast w kolejnym zeszycie zamieszczone zostanie sprawozdanie z przebiegu konferencji wraz z wynikami dyskusji.

Więcej informacji i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/381-v-ogolnopolska-konferencja-udzielanie-i-wykonywanie-zamowien-publicznych-2018-trudnosci-i-watpliwosci-praktyki