Upadłość konsumencka w praktyce – szkolenie

- 28 lutego 2017, Warszawa

17.01.2017

Zapraszamy na szkolenie, którego celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela.

W 2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do 4434 osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Liczba upadłości konsumenckich wzrosła więc o ponad połowę w stosunku do całego 2015 r., kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. Październik 2016 r., w którym ogłoszono ponad 500 upadłości konsumenckich, był rekordowym pod tym względem miesiącem. W kolejnych latach najprawdopodobniej utrzyma się trend wzrostowy. Z uwagi na powyższe upadłość konsumencka jest niezwykle istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych oraz wierzycieli. Ustawa z 29.8.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych spowodowała, że obecnie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką. Zapraszamy na szkolenie, którego celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela. Szkolenie poprowadzi SSR Cezary Zalewski – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Przewodniczący Wydziału dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego wydziału w Polsce zajmującego się sprawami upadłościowymi).

Więcej informacji i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/302-upadlosc-konsumencka-w-praktyce