Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 – trudności i wątpliwości praktyki

14.3.2015 r., Warszawa

08.02.2016

Zapraszamy na konferencję nt. „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 – trudności i wątpliwości praktyki”. W dniu 26.2.2014 r. uchwalone zostały trzy kluczowe dyrektywy unijne: dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielenia koncesji. Termin ich implementacji...

Zapraszamy na konferencję nt. „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2016 – trudności i wątpliwości praktyki”. W dniu 26.2.2014 r. uchwalone zostały trzy kluczowe dyrektywy unijne: dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielenia koncesji. Termin ich implementacji przez państwa członkowskie do systemu prawnego upływa 18.4.2016 r. Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dyrektywy: sektorową 2005/17/WE oraz tzw. klasyczną 2004/18/WE, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres przewidywanych zmian jest bardzo szeroki, więc implementacja niektórych przepisów do polskiego systemu prawnego wymaga gruntownych zmian obowiązujących ustaw. Celem konferencji jest prezentacja stanowisk oraz spowodowanie rzetelnej dyskusji, zwłaszcza z wykorzystaniem argumentacji naukowej, w odniesieniu do najpoważniejszych w bieżącej praktyce trudności i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Program konferencji obejmuje kluczowe problemy z tego zakresu z punktu widzenia bieżącej praktyki w kontekście projektowanych zmian w prawie zamówień publicznych związanych z implementacją dyrektyw unijnych.

TERMIN I MIEJSCE:

14.3.2015 r., Warszawa, Hotel Intercontinental, ul. Emilii Plater 49

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/236-udzielanie-i-wykonywanie-zamowien-publicznych-2016--trudnosci-i-watpliwosci-praktyki---konferencja