RODO i nowa ustawa o ochronie danych osobowych – pierwsze miesiące stosowania przepisów

IV Konferencja Ochrony Danych Osobowych [22.11.2018]

30.09.2018

Czwarta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck poświęconej ochronie danych osobowych poświęcona jest problemom wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także problematyce nowej ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym przetwarzania i ochrony danych pracowniczych.

Czwarta edycja dorocznej konferencji Wydawnictwa C.H.Beck poświęconej ochronie danych osobowych poświęcona jest problemom wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), a także problematyce nowej ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym przetwarzania i ochrony danych pracowniczych. Podczas konferencji omówione zostaną istotne zagadnienia praktyczne w procesie dostosowywania do przepisów RODO oraz stosowania nowej ustawy krajowej. Prelegenci poszukają odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych problemów, które pojawiły się z trakcie pierwszych miesięcy stosowania nowych regulacji. Nie zabraknie dyskusji na wiele tematów szczegółowych zebranych w trzech panelach tematycznych – praktyczne problemy wdrażania RODO, przetwarzanie i ochrona danych pracowniczych, wykonywanie kompetencji przez Prezesa UODO.

PROGRAM:

Panel I
Praktyczne problemy wdrażania RODO
- podejście oparte na ryzyku w wykonaniu obowiązków określonych w RODO, - problemy w rozróżnieniu statusu podmiotów przetwarzających dane osobowe – administrator, współadministrator czy procesor? - pierwsze miesiące funkcjonowania inspektorów ochrony danych.
Panel II
Przetwarzanie i ochrona danych pracowniczych
- problem współstosowania RODO oraz Kodeksu pracy i innych ustaw krajowych, - monitoring w zakładzie pracy.
Panel III
Wykonywanie kompetencji przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- postępowanie kontrolne, - postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych, - kodeksy postępowania, akredytacja i certyfikacja.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkich dla prawników zajmujących się zagadnieniami ochrony danych osobowych, inspektorów ochrony danych osobowych, compliance officers, specjalistów/managerów z zakresu HR, przedsiębiorców.

PRELEGENCI:

adw. dr Grzegorz Sibiga, prof. Paweł Fajgielski, adw. Katarzyna Syska, Maciej Byczkowski, dr Arwid Mednis, adw. Xawery Konarski, Anna Kamińska-Pietnoczko, mec. Grzegorz Orłowski

Szczegóły i rejestracja:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/449-iv-konferencja-ochrony-danych-osobowych-rodo-i-nowa-ustawa-o-ochronie-danych-osobowych---pierwsze-miesiace-stosowania-przepisow-