Rewolucyjna reforma KPC - projektowane zmiany procedury cywilnej

- 11 lipca 2019, Warszawa

04.06.2019

Zapraszamy na szkolenie nt. zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r.

Rewolucyjna reforma KPC – projektowane zmiany procedury cywilnej (druk nr 3137)


Zapraszamy na szkolenie nt. zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Projektowana nowelizacja ze względu na swoją obszerność i zakres ma fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego i będzie stanowić największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, która weszła w życie z dniem 3.5.2012 r.
W dniu 14.5.2019 r. sejmowa Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3457).
Szkolenie odnosi się do fundamentalnych zmian KPC, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej.

PRELEGENT:

SSR dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu z zakresu prawa spółek oraz postępowania cywilnego, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich, radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Więcej informacji i zapisy:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/516-rewolucyjna-reforma-kpc---projektowane-zmiany-procedury-cywilnej