Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. Rok obowiązywania ustawy

Warszawa, 25 lutego 2020

04.02.2020

Poszukujesz praktycznych rozwiązań problemów prawnych związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa? Przyjdź na nasze szkolenie!

Praktyka stosowania ustawy z 20.07.2019 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.01.2019 r. oraz 13.06.2019 r.

Rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. oraz poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. oraz 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych oraz ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy jednego roku obowiązywania ustawy oraz z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji. Przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywały wielu problemów praktycznych. Wiele osób, zwłaszcza w budynkach wielolokalowych, nie miało szans na przekształcenie. Celem ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, znowelizowanej w dniu 6.12.2018 r., w dniu 31.1.2019 r. oraz w dniu 13.6.2019 r. – jest zmiana takiego stanu rzeczy.

Więcej na:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/622-przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntow-w-prawo-wlasnosci-rok-obowiazywania-ustawy-warszawa