Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne w praktyce (wykłady + warsztaty) - 2 dni szkolenia

Warszawa, 1-2 kwietnia 2020

04.02.2020

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz relacje wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka).


Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym.
Szkolenie prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Więcej na:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/632-prawo-restrukturyzacyjne-w-praktyce-wyklady--warsztaty---2-dni-szkolenia-warszawa