Ogólnopolska Konferencja „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”

6.10.2016 r., Warszawa

18.09.2016

Konferencja jest ogólnopolskim wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW w Warszawie. Składa się na cykl wydarzeń, poświęconych formom uczestnictwa Państwa w działalności gospodarczej. W kolejnej odsłonie cyklu Konferencji organizatorzy zamierzają poruszyć problematykę Skarbu Państwa jako inwestora giełdowego, podmiotu emitującego papiery wartościowe oraz jego relacji z innymi uczestnikami rynku kapitałowego. 

Konferencja "Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym" jest ogólnopolskim wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS w Lublinie oraz Katedrę Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW w Warszawie. Konferencja składa się na cykl wydarzeń, poświęconych formom uczestnictwa Państwa w działalności gospodarczej. W kolejnej odsłonie cyklu Konferencji organizatorzy zamierzają poruszyć problematykę Skarbu Państwa jako inwestora giełdowego, podmiotu emitującego papiery wartościowe oraz jego relacji z innymi uczestnikami rynku kapitałowego. W konferencji weźmie udział kilkudziesięciu gości z całego kraju. Reprezentują oni ośrodki naukowe, a także praktyków, stykających się w codziennej pracy z tematyką rynku kapitałowego (radcy prawni, adwokaci, notariusze, osoby zarządzające spółkami Skarbu Państwa). Honorowy Patronat nad Konferencją objął m.in. Minister Skarbu Państwa i Komisja Nadzoru Finansowego. Sponsorami Strategicznymi Konferencji są PZU S.A. oraz PGNiG S.A. Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. "Monitor Prawa Handlowego" wydawany nakładem C.H.Beck. Konferencja odbędzie się w dniu 6.10.2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczegółowe informacje o konferencji, w tym warunki wzięcia w niej udziału i program, można znaleźć na stronie: https://spkinarynku.wordpress.com