Nowelizacja Prawa zamówień publicznych – praktyczne aspekty

7.6.2016 r., Warszawa

19.05.2016

Zapraszamy na seminarium, które ma na celu szczegółowe omówienie praktycznego aspektu zmian wprowadzonych największą nowelizacją Prawa zamówień publicznych od czasu uchwalenia tej ustawy. Z powodu konieczności wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw zamówieniowych, tzw. klasycznej i sektorowej, istotnemu, a wręcz rewolucyjnemu przemodelowaniu ulega cały system zamówień publicznych.

Zapraszamy na seminarium nt. „Nowelizacja Prawa zamówień publicznych”, które ma na celu szczegółowe omówienie praktycznego aspektu zmian wprowadzonych największą nowelizacją Prawa zamówień publicznych od czasu uchwalenia tej ustawy. Z powodu konieczności wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw zamówieniowych, tzw. klasycznej i sektorowej, istotnemu, a wręcz rewolucyjnemu przemodelowaniu ulega cały system zamówień publicznych.

Dlaczego warto wziąć udział:

Podczas seminarium omówione zostaną fundamentalne zmiany, najbardziej wpływające na obowiązki, ale też prawa zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców w postępowaniu:
- nowe tryby udzielenia zamówienia, - zmiany w przesłankach wykluczenia, - zasady self-cleanig, - ocena ofert na nowych zasadach – warunki i kryteria, - zastosowanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, - zmiany w sposobie opisu przedmiotu zamówienia, - dopuszczalne zmiany umowy ws. zamówienia publicznego, - zmiany w zasadach korzystania ze środków środki ochrony prawnej.
Tematyka seminarium koncentruje się wokół najbardziej problematycznych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Omówione zostaną praktyczne kwestie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nowych zasadach. Wykonawcy pozyskają wiedzę na temat udziału w postępowaniach prowadzonych w nowych trybach oraz poznają zasady składania ofert i dokumentów podmiotowych w świetle znowelizowanych przepisów.

Kto powinien wziąć udział:

Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi, w tym zamawiający, wykonawcy, osoby, które zajmują się kontrolą udzielanych zamówień, jak również pozostałe osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prelegenci:

r. pr. Dorota Grześkowiak-Stojek, adw. Julia Jarnicka

Czas i miejsce:

7.6.2016 r., Warszawa

Więcej informacji i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/259-nowelizacja-prawa-zamowien-publicznych---praktyczne-aspekty