Nowelizacja KC i KPC – szkolenie

6 marca 2017, Warszawa

14.02.2017

Zapraszamy na szkolenie nt. „Nowelizacja KC i KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego, postępowań odrębnych i postępowania nieprocesowego”. 

Zapraszamy na szkolenie nt. „Nowelizacja KC i KPC w zakresie postępowania rozpoznawczego, postępowań odrębnych i postępowania nieprocesowego”.

W trakcie zajęć omówione zostaną kluczowe zmiany w Kodeksie cywilnym (definicja dokumentu, nowa forma czynności prawnej – forma dokumentowa, nowe ujęcie zastrzeżenia formy pod rygorem ad probationem) oraz Kodeksie postępowania cywilnego (postępowanie rozpoznawcze, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe) wchodzące w życie z dniem 8.9.2016 r. Zagadnienia będą omawiane ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian na obowiązki profesjonalnych pełnomocników, w połączeniu z dyskusją na temat nowych rozwiązań prawnych i poszczególnymi aspektami ich stosowania w najnowszej praktyce. Szkolenie poprowadzi dr Łukasz Zamojski – sędzia, autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego oraz postępowania cywilnego, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Szczegółowe informacje i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/300-nowelizacja-kc-i-kpc-w-zakresie-postepowania-rozpoznawczego-postepowan-odrebnych-i-postepowania-nieprocesowego