NOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym (szanse, korzyści, ryzyka)

13–14 września 2016 r., Warszawa

16.08.2016

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja Prawa upadłościowego weszły w życie w dniu 1.1.2016 r. Jest to okres, który pozwala już na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji, albowiem w praktyce pojawia się już wiele konkretnych problemów, spostrzeżeń i wniosków. 

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie (wykłady i warsztaty) nt. „Nowe Prawo restrukturyzacyjne. Relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym”. Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja Prawa upadłościowego weszły w życie w dniu 1.1.2016 r. Jest to okres, który pozwala już na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji, albowiem w praktyce pojawia się już wiele konkretnych problemów, spostrzeżeń i wniosków. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz rozwianie wątpliwości dotyczących nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz znowelizowanego Prawa upadłościowego, które ujawniła kilkumiesięczna praktyka stosowania nowych regulacji, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zainteresowanie postępowaniem restrukturyzacyjnym znacząco rośnie – wynika ono z istotnych korzyści jakie to postępowanie daje dłużnikowi i wierzycielom. Do 31.5.2016 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano:
  • blisko 40 obwieszczeń o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz
  • około 300 obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości.
Z miesiąca na miesiąc zwiększa się udział postępowań restrukturyzacyjnych w ogólnej liczbie postępowań wszczynanych wobec niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością dłużnika – w maju 2016 r. było to już 20%. Można więc z dużą dozą pewności przewidywać, że zaobserwowana do tej pory tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak prowadzić i jak uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym, które zakłada współdziałanie dłużnika z wierzycielami przy ograniczonej roli i władzy sędziego-komisarza, a więc jest ukształtowane według nieznanej dotąd w polskim prawie formuły postępowania sądowego z ograniczoną rolą organu sądowego. A także otrzymają praktyczne rozwiązania m.in. następujących problemów:
  • w jaki sposób ustalić zasady współpracy pomiędzy sędzią-komisarzem a nadzorcą sądowym i zarządcą;
  • jak ustalić zasady współpracy pomiędzy nadzorcą sądowym i zarządcą a radą wierzycieli (regulamin rady wierzycieli),
  • jak najefektywniej ustalić sposoby komunikacji zapewniających sprawny przebieg postępowania.

PRELEGENTKA:

SSO dr hab. Anna Hrycaj – sędzia w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca KSSiP, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

DLA KOGO:

W szkoleniu powinni wziąć udział adwokaci i radcowie prawni; syndycy; doradcy restrukturyzacyjni; specjaliści pracujący w bankach i instytucjach finansowych, a także w instytucjach publicznoprawnych (w szczególności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, urzędach skarbowych) zajmujący się trudnymi wierzytelnościami, restrukturyzacją i upadłościami; przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje i zapisy:


http://akademia.beck.pl/szkolenie/266-konferencja-prawa-restrukturyzacyjnego-relacje-wierzycieli-i-dluznika-w-postepowaniu-restrukturyzacyjnym-i-upadlosciowym-szanse-korzysci-ryzyka