Najnowsze zmiany w KC i KPC – informatyzacja postępowania sądowego

- 18 maja 2017, Warszawa

30.04.2017

W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym. Nowelizacja uchwalona 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) po rocznym vacatio legis zmienia postępowanie cywilne w dosyć dużym zakresie. Wprowadzane zmiany częściowo są uzupełnieniem zmian wpływających na procedurę, wprowadzonych unijnym rozporządzeniem eIDAS (nowe, nieistniejące wcześniej domniemania związane z podpisami elektronicznymi, pieczęcią elektroniczną, nowe ujęcie dokumentu, znaczniki czasu itd.). Zapraszamy na konferencję, która ma na celu ma na celu przybliżenie wprowadzanych zmian, a także wskazanie ich praktycznego wymiaru. 

W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym. Nowelizacja uchwalona 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) po rocznym vacatio legis zmienia postępowanie cywilne w dosyć dużym zakresie. Wprowadzane zmiany częściowo są uzupełnieniem zmian wpływających na procedurę, wprowadzonych unijnym rozporządzeniem eIDAS (nowe, nieistniejące wcześniej domniemania związane z podpisami elektronicznymi, pieczęcią elektroniczną, nowe ujęcie dokumentu, znaczniki czasu itd.). Zapraszamy na konferencję, która ma na celu ma na celu przybliżenie wprowadzanych zmian, a także wskazanie ich praktycznego wymiaru. Referentami konferencji są autorzy nowelizacji, a także autorzy komentarza: „Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz” (C.H.Beck, 2016).

PROGRAM:

Zmiany w prawie cywilnym w zakresie formy czynności prawnych:

  • forma dokumentowa,
  • forma elektroniczna,
  • forma czynności prawnych a rozporządzenie eIDAS,
  • zmiany w KPC w zakresie postępowania dowodowego odnoszącego się do dokumentów.
prof. Dariusz Szostek

Istota zmian procedury cywilnej:

  • elektroniczne biuro podawcze,
  • składanie oraz doręczanie pism droga elektroniczną,
  • elektroniczne biuro podawcze w egzekucji.
prof. Jacek Gołaczynski

Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego:

  • Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego,
  • Elektroniczna licytacja,
  • Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
dr Marcin Uliasz, dr Zbigniew Woźniak

ADRESACI KONFERENCJI:

prawnicy praktycy: adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, komornicy, a także aplikanci tych zawodów.

Szczegółowe informacje i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/327-konferencja-najnowsze-zmiany-w-kc-i-kpc--informatyzacja-postepowania-sadowego-w-praktyce