Nadzór sędziego penitencjarnego

13 maja 2014

19.05.2014

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.5.2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców.

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.5.2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców. Jak wskazuje się w rozporządzeniu, sędzia penitencjarny sprawuje nadzór przeprowadzając w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców wizytacje, lustracje, a także wydając zalecenia powizytacyjne i polustracyjne oraz podejmując niezbędne czynności zmierzające do usunięcia uchybień. Wizytacje przeprowadzane będą nie rzadziej niż raz na 2 lata, zgodnie z planem wizytacji ustalanym przez prezesa sądu okręgowego. W razie uzasadnionego podejrzenia występowania uchybień prezes sądu okręgowego lub apelacyjnego bezzwłocznie poleci sędziemu penitencjarnemu przeprowadzenie lustracji. Prezes sądu okręgowego raz na 2 lata ustala plan wizytacji w zakresie nadzoru penitencjarnego w jednostkach nadzorowanych. Dz.U. z 2014 r., poz. 597