Kultura porażki i sukcesu w kancelarii. Zarządzanie w kryzysie

30 listopada 2020, godz. 11:00-14:00

30.10.2020

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami oraz z kryzysem czy dekoniunkturą w branży prawniczej. Pozwoli przeanalizować, jakie mamy własne naturalne mechanizmy przetrwania i radzenia sobie w kryzysie. Szkolenie pokaże, co w naszej strategii kancelarii służy, a co zagraża motywacji i zaangażowaniu pracowników. 

Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami oraz z kryzysem czy dekoniunkturą w branży prawniczej. Pozwoli przeanalizować, jakie mamy własne naturalne mechanizmy przetrwania i radzenia sobie w kryzysie. Szkolenie pokaże, co w naszej strategii kancelarii służy, a co zagraża motywacji i zaangażowaniu pracowników. Pokaże jak rozwijać własną efektywność i kreatywność zespołu oraz jak właściwie reagować na sukcesy, na nieuniknione błędy i niepowodzenia. Pokaże jak lepiej przygotować kancelarię na kryzys czy dekoniunkturę.

Cel szkolenia:

· zrozumienie niejednoznaczności zdarzeń nazywanych sukcesem oraz biznesowych skutków niewłaściwej lub niepełnej ich interpretacji, · analiza aktualnej strategii sukcesu i wynikających z niej potencjalnych zagrożeń związanych z motywacją i zaangażowaniem pracowników, · poznanie zasad budowania zdrowej kultury błędów i niepowodzeń w kancelarii oraz zrozumienie jej wpływu na efektywność pracy i kreatywność, · poznanie naturalnych, destrukcyjnych mechanizmów przetrwania w sytuacjach kryzysowych oraz sposobów na ich przezwyciężenie, · wzmocnienie, rozwinięcie samoświadomości menedżerów pozwalającej na wykorzystanie poznanych metod w sytuacjach obciążonych ryzykiem.

Termin: 30 listopada 2020 r. - godzina: 11:00-14:00 - Prelegent: Marek Adamski

Zapisy trwają do 29.11. 2020 r., do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej na:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/781-kultura-porazki-i-sukcesu-w-kancelarii-zarzadzanie-w-kryzysie