Konferencja: Wdrożenie unijnej reformy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym

05.10.2017

2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie! Jedyna konferencja w czasie której dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględniając specyfikę sektora publicznego.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r., obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w sektorze publicznym. Dla pracowników administracji odpowiedzialnych za jego wdrożenie oznacza to ogromne wyzwanie organizacyjne, począwszy od nowej filozofii ochrony danych osobowych, a skończywszy na poszczególnych procesach przetwarzania danych. Celem konferencji jest przedstawienie perspektywy stosowania RODO w administracji publicznej, z uwzględnieniem odrębności tego sektora. Zaproszeni wybitni specjaliści i praktycy zajmujący się prawem ochrony danych osobowych gwarantują wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, a formuła stolików tematycznych pozwala na praktyczne ujęcie omawianych tematów.

2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie!

Jedyna konferencja w czasie której dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględniając specyfikę sektora publicznego!

 • Jak przeprowadzić inwentaryzację stanu bieżącego?
 • Jak zaplanować harmonogram wdrożenia nowych obowiązków w jednostce?
 • Jakie obowiązki będzie miał Administrator Bezpieczeństwa Informacji po przekształceniu w Inspektora Ochrony Danych?
 • Co oznacza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego?
 • Co zmieni w realiach pracy urzędu podejście oparte na ryzyku?
 • Jak na podstawie oceny ryzyka przygotować właściwą dokumentację związana z ochroną danych?
 • Jak przeprowadzać ocenę skutków dla ochrony danych w sektorze publicznym?
 • Jak wybierać właściwe zabezpieczenia na podstawie oceny ryzyka?
 • W jaki sposób wykorzystać Centrum Usług Wspólnych do wspólnego administrowania danymi osobowymi?
 • Jak prowadzić dialog ABI/IOD z IT?
 • Jak powiązać w jeden system, nadzór nad ochroną danych, gdy jednostka oprócz przepisów RODO, zobowiązana jest przestrzegać także innych przepisów, w tym o dostępie do informacji publicznej czy funkcjonowania systemów bezpieczeństwa?
 • Czy nadal będzie potrzebna Polityka Bezpieczeństwa Informacji?

Szczegółowe informacje na stronie:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/362-konferencja-wdrozenie-unijnej-reformy-ochrony-danych-osobowych-w-sektorze-publicznym