IV Ogólnopolska Konferencja: Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki

13 III 2017, Warszawa

24.02.2017

Kilka miesięcy temu, w dniu 28.7.2016 r. weszła w życie największa od początku obowiązywania Prawa zamówień publicznych z 2004 r. nowelizacja tej ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która wprowadziła ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, program Konferencji koncentruje się na najistotniejszych zagadnieniach związanych z praktycznym funkcjonowaniem nowych przepisów w praktyce.

Zapraszamy na konferencję „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki”, która odbędzie się 13.3.2017 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie. Kilka miesięcy temu, w dniu 28.7.2016 r. weszła w życie największa od początku obowiązywania Prawa zamówień publicznych z 2004 r. nowelizacja tej ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która wprowadziła ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, program Konferencji koncentruje się na najistotniejszych zagadnieniach związanych z praktycznym funkcjonowaniem nowych przepisów w praktyce. Celem dorocznej konferencji, organizowanej przez Wydawnictwo C.H.Beck, jest prezentacja stanowisk wraz z rzeczową dyskusją co do najpoważniejszych bieżących trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych. Program konferencji obejmuje kluczowe problemy związane z funkcjonowaniem nowo wprowadzonych przepisów, zwłaszcza z punktu widzenia potrzeb praktyki i judykatury. Prelegentami podczas konferencji są autorzy licznych publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym komentarzy do ustawy, cenieni konsultanci-praktycy z dziedziny zamówień publicznych, eksperci z kancelarii prawnych, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej – niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych, co gwarantuje najwyższą jakość referatów i dyskusji. Podczas konferencji, prelegenci podsumują dla Państwa liczne toczące się dyskusje dotyczące najnowszych zmian w Prawie zamówień publicznych, ich praktyczny wymiar, a także – w toku dyskusji – odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości.

Szczegóły i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/313-iv-ogolnopolska-konferencja-udzielanie-i-wykonywanie-zamowien-publicznych-2017-trudnosci-i-watpliwosci-praktyki