CENTRUM SZKOLEŃ ABI

07.09.2015
CENTRUM SZKOLEŃ ABI

CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji szkoleń i warsztatów dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji szkoleń i warsztatów dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Centrum Szkoleń ABI powstało jako odpowiedź na potrzeby rynku związane ze zmianą statusu ABI wprowadzoną przez:
  • nowelizację ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (przyjętą 7 listopada 2014 r. w ramach ustawy deregulacyjnej)
  • nowe rozporządzenia wykonawcze Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
  • w sprawie sposobu prowadzenia przez ABI rejestru zbiorów danych
  • w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez ABI.
Nowelizacja ustawy oraz wejście w życie ww. rozporządzeń wykonawczych zrodziło szereg pytań i wątpliwości pojawiających się w opinii społecznej. W domenie publicznej pojawiły się zarówno fakty jak i mity odnoszące się do nowego statusu ABI po nowelizacji, m.in. dotyczące: powołania ABI, zakresu zadań ABI, wymaganych kwalifikacji do pełnienia funkcji ABI, zapewnienia niezależności stanowiska ABI, rejestracji ABI przez GIODO oraz roli ABI w kontroli GIODO. Oferta Centrum Szkoleń ABI kompleksowo i rzetelnie odpowiada na praktyczne potrzeby przygotowania i doskonalenia osób pełniących funkcję ABI. ABI dla ABI: eksperci ENSI, którzy stworzyli Centrum Szkoleń ABI oraz prowadzą w nim szkolenia i warsztaty, pełnią funkcję ABI od ponad 16 lat w organizacjach różnych branż, zarówno ze sfery prywatnej jak i publicznej. To specjaliści z obszaru ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, dziedziny prawa, organizacji i zarządzania, informatyki oraz etyki. Centrum Szkoleń ABI to połączenie eksperckiej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych, praktyki w wykonywaniu funkcji ABI oraz najwyższej jakości usług w obszarze organizacji szkoleń i warsztatów dedykowanych Administratorom Bezpieczeństwa Informacji. Sprawdzone metody szkoleniowe oraz doświadczona grupa ekspertów zaangażowanych w tworzenie oferty, gwarantują profesjonalizm usług oferowanych przez Centrum. Więcej informacji o prelegentach, kalendarium szkoleń i warunkach uczestnictwa: http://csabi.ensi.net/