Rada Programowa

Dr hab. Łukasz Błaszczak
Zakład Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Wrocławski, radca prawny,
arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warszawski, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. Dr. Lewis Jillings
Penn State University, Pennsylvania USA

Prof. Jiŕi Jirăsek
Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)

Adw. Maciej Łaszczuk
Adwokat, arbiter, partner w kancelarii prawniczej Łaszczuk i Wspólnicy,
Wiceprezes zarządu PSSP

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Zakład Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Wrocławski

Dr Rafał Morek
KatedraPrawa Cywilnego Porównawczego,
Uniwersytet Warszawski, adwokat

Prof. dr hab. Jan Olszewski
Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego, Uniwersytet Rzeszowski

Mec. Sylwester Pieckowski
Międzynarodowy arbiter i mediator, adwokat w kancelarii Chadbourne & Parke, Prezes PSSP,
Wicedyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP, I Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan,
Wiceprezes Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Prof. Vasco Pereira da Silva
Universidade de Lisboa (Portugalia)

Adw. Justyna Szpara
Adwokat, arbiter, partner zarządzający w kancelarii prawniczej Łaszczuk i Wspólnicy,
członek Zarządu PSSP

Prof. dr hab. Andrzej Szumański
Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Dr Maciej Tomaszewski
Zakład Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Andrzej Torbus, prof. nadzw. UŚ
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
radca prawny

Prof. Miruna Mihaela Tudoraşcu
Uniwersytet Alba Julia (Rumunia)

Prof. dr hab. Andrzej Wach
Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Warszawski,
arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. MKOL w Lozannie oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG

Dr Andrzej W. Wiśniewski
Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Mec. Tomasz Zbiegień
Radca prawny i adwokat w kancelarii Chadbourne & Parke,
wpisany na listę radców prawnych w Düsseldorfie (Niemcy),
arbiter i mediator, sekretarz generalny PSSP, członek Komitetu Nominacyjnego Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Kolegium Redakcyjne

Dr Aleksandra Budniak
Uniwersytet Wrocławski

Dr Radosław Flejszar
Katedra Postępowania Cywilnego,
Uniwersytet Jagielloński, radca prawny

Dr Ewa Gmurzyńska
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Krystian Markiewicz
Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Śląski, sędzia

Dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr
Uniwersytet Wrocławski

Mec. Krystian Mularczyk (sekretarz)
radca prawny
arbitraż.mularczyk@wp.pl tel.: 501 402 935

Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr
Uniwersytet Wrocławski, radca prawny

Redaktor Naczelny

Dr hab. Łukasz Błaszczak

 

 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 432