„ADR. Arbitraż i Mediacja”

Czasopismo „ADR. Arbitraż i Mediacja” zawiera artykuły oraz materiały dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami rozwiązywania sporów, a w szczególności:

  • opracowania systemowe odnoszące się do określonych instytucji prawnych,
  • glosy analizujące orzecznictwo,
  • prace interdyscyplinarne,
  • prace nowatorskie odnoszące się do zmian legislacyjnych i określonych kierunków rozwoju prawa, a także
  • prace stanowiące odpowiedź na nurtujące i ważne problemy z praktyki.

Na łamach kwartalnika publikujemy ponadto sprawozdania, recenzje opracowań monograficznych polskich i obcych, bibliografię oraz orzecznictwo sądów polubownych, jak i sądów powszechnych, dotyczące wskazanej powyżej problematyki.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473