Kolegium Redakcyjne

Dr Aleksandra Budniak
Uniwersytet Wrocławski

Dr Radosław Flejszar
Katedra Postępowania Cywilnego,
Uniwersytet Jagielloński, radca prawny

Dr Ewa Gmurzyńska
Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Krystian Markiewicz
Katedra Postępowania Cywilnego, Uniwersytet Śląski, sędzia

Dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr
Uniwersytet Wrocławski

Mec. Krystian Mularczyk (sekretarz)
radca prawny
arbitraż.mularczyk@wp.pl tel.: 501 402 935

Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr
Uniwersytet Wrocławski, radca prawny

Redaktor Naczelny

Dr hab. Łukasz Błaszczak

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473