Sprawozdanie z konferencji z cyklu Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych” w Nowym Tomyślu (19.4.2013 r.)

Arbitraż i Mediacja | 03/2013
Aleksandra Petrus-Schmidt, Krystian Mularczyk

  Tradycją stało się już, że co roku w Nowym Tomyślu odbywają się międzynarodowe konferencje z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”. Tegoroczna konferencja z tego cyklu odbyła się 19 kwietnia w przyjaznych wnętrzach hotelu HI-FI i zatytułowana była „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Starosta Nowotomyski Andrzej Wikoński i Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszard Kalisz. Jej organizatorami byli Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Poznaniu oraz Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, Polsko-Kazachstańską Izbą Handlowo-Przemysłową, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Izbą Przemysłowo-Handlową we Lwowie (Ukraina), Sądem Polubownym przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Winnicy (Ukraina), Izbą Przemysłowo-Handlowo w Tarnopolu (Ukraina), Stałym Sądem Polubownym przy LAURI we Lwowie (Ukraina) i Wydawnictwem WoltersKluwer.   Konferencję...