Sprawozdanie z IX. Ogólnopolskiej Konferencji Mediacyjnej w Oławie pt. „Relacje i mediacje w czasie kryzysu”, Oława (22.10.2020 r.)

Arbitraż i Mediacja | 04/2020
Krystian Mularczyk, Grażyna Górska

 W dniu 22.10.2020 r. w związku z obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji odbyła się w Oławie IX Ogólnopolska Konferencja Mediacyjna „Relacje i mediacje w czasie kryzysu”. Organizatorami konferencji byli: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna Górska, Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy w Oławie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Instytut Komunikacji O-Media. Patronat nad konferencją objęli: Prezes Sądu Okręgowego we...