Recenzja książki „Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegun. Die deutsche, polnische und ukrainsche Perspektive”

Arbitraż i Mediacja | 03/2013
Krystian Mularczyk

  W okresie dynamicznego rozwoju arbitrażu i mediacji możemy zaobserwować bardzo duże i stale rosnące zainteresowanie instytucją sądownictwa polubownego. Licznie publikowane artykuły, monografie oraz organizowane konferencje uwydatniają zapotrzebowanie na szersze umówienie zarówno podstawowych, jak i bardziej złożonych aspektów mediacji. Książka pod redakcją Tiny de Vries pt. „Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegun. Die deutsche, polnische und ukrainsche Perspektive” zawiera opracowania w języku niemieckim, które dotyczą spraw...