Bibliografia arbitrażu i mediacji za rok 2007

Arbitraż i Mediacja | 01/2008
Rafał Wojciechowski

Adamus R., Arbitraż a postępowanie upadłościowe i naprawcze, Jurysta 2007, Nr 7, s. 8-11 Antkiewicz A., Koszty postępowania mediacyjnego w procesie cywilnym, Radca Prawny 2007, Nr 3, s. 110-113 Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007 Barczewska-Dziobek A., Dziobek-Romański J., Partnerstwo publiczno-społeczne - prawotwórczy charakter negocjacji [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 11-21 Bentkowski S., Rozwiązywanie sporów na tle zaspokajania potrzeb społecznych (komunikat) [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. , Rzeszów 2007, s. 35-40 Biały A., Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój 18-20.10.2007 r., red. J. Olszewski, Rzeszów 2007, s. 23-33 Biegalski A., Konwencja Arbitrażowa - nowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorstw powiązanych, Przegląd Podatkowy 2007, Nr 6, s. 23-32 Bieliński A., Ugoda, ugoda sądowa, ugoda zawarta przed mediatorem - zagadnienia wybrane [w:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej. Iwonicz-Zdrój...