NAJPOPULARNIEJSZE

Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

I. Wstęp  Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją...

Koszty mediacji w sprawach cywilnych

Magdalena Skibińska

I. Wprowadzenie Wzrost liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w Polsce po 1989 r., niedostateczna informatyzacja sądów i braki kadrowe spowodowały wydłużenie czasu oczekiwania na ostateczne...

Zdatność arbitrażowa sporów w świetle art. 1157 KPC

Anna Franusz

Uwagi wstępne  Z punktu widzenia zastosowania sądownictwa polubownego (arbitrażu), będącego, uregulowaną w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 1154–1217), pozasądową formą rozstrzygania sporów,...

Skuteczność umowy o arbitraż

Piotr Wiliński

Wstęp  Wzrasta świadomość społeczna o istnieniu i możliwości wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu. Świadczą o tym m.in. badania przeprowadzone przez Queen Mary,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2018
Liczba tekstów: 395