NAJPOPULARNIEJSZE

Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

I. Wstęp  Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją...

Notariusz mediatorem – korzyści i zagrożenia

Barbara Jadwiga

Analiza postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych w świetle art. 1831 i n. KPC wg stanu prawnego obowiązującego do 2.5.2012 r.  Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów może być...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2019
Liczba tekstów: 432