NAJPOPULARNIEJSZE

Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

I. Wstęp  Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją...

Kompleksowe ujęcie sprawy rodzinnej w ugodzie mediacyjnej

Jakub M.

Sprawa rodzinna w postępowaniu przed sądem powszechnym   Jednym z częściej podnoszonych w piśmiennictwie problemów związanych z praktyką rozstrzygania spraw rodzinnych w postępowaniu przed sądami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 01/2019
Liczba tekstów: 425