NAJPOPULARNIEJSZE

Funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych

Grzegorz Frączek

I. Zagadnienia wstępne Mediator może prowadzić postępowanie mediacyjne samodzielnie bądź też pod auspicjami wyspecjalizowanego podmiotu, jakim jest ośrodek mediacyjny. Możemy zatem mówić zarówno o...

Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie

Jolanta Żak

 O miejscu postępowania przed sądem polubownym decydują w pierwszej kolejności strony. Z zasady przysługuje im w tym zakresie nieograniczona autonomiczna wola. Mogą dokonać wyboru miejsca arbitrażu w...

Ochrona poufności arbitrażu inwestycyjnego

Ludwina Klein

I. Wprowadzenie Jako punkt wyjścia tej dyskusji autorka chciałaby zaproponować tezę, że do pewnego stopnia zmiany idące w kierunku zapewnienia większej przejrzystości w arbitrażu inwestycyjnym kosztem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473