NAJPOPULARNIEJSZE

Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

I. Wstęp  Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją...

Arbiter – sędzia z wyboru

Radosław Flejszar

Zagadnienia ogólne  U podstaw sądownictwa polubownego leży zasada autonomii woli stron. To strony z własnej inicjatywy decydują o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wyłączając, tym...

Kwalifikacje i zadania mediatora na wybranych przykładach

Katarzyna Skowrońska

Wprowadzenie   W procesie mediacji strony wypracowują kompromis, który stanowi ugodę. Nad całością czuwa neutralna osoba trzecia, czyli mediator, który pomaga w dojściu do porozumienia. Umowę o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442