NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacje i negocjacje w policji – szansa na popularyzację ADR

Anna Wojcieszczak, Mariola Hacia-Groticka

Wstęp Niemalże każda interwencja policji wiąże się z zaistnieniem konfliktu. Spór pomiędzy dwoma stronami, pomimo zaangażowania służb mundurowych, nie musi jednak kończyć się konfrontacją przed sądem...

Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

I. Wstęp  Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją...

Kwalifikacje i zadania mediatora na wybranych przykładach

Katarzyna Skowrońska

Wprowadzenie   W procesie mediacji strony wypracowują kompromis, który stanowi ugodę. Nad całością czuwa neutralna osoba trzecia, czyli mediator, który pomaga w dojściu do porozumienia. Umowę o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 466