NAJPOPULARNIEJSZE

Sprawiedliwość naprawcza i jej zastosowanie w praktyce

Magdalena Chalimoniuk-Zięba, Grzegorz Oklejak

I. Wstęp  Sprawiedliwość naprawcza (restorative justice) to filozofia odpowiedzialności karnej rozpowszechniona w latach 70. XX w. w Kanadzie, Norwegii i Anglii na gruncie rozczarowania koncepcją...

Sąd polubowny jako organ wymiaru sprawiedliwości

Michał Pyrz

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości  We współczesnej rzeczywistości pojęcie „wymiar sprawiedliwości” jest ogólnie znane i powszechnie używane. W większości przypadków kojarzy się ono z funkcjonowaniem...

Arbiter – sędzia z wyboru

Radosław Flejszar

Zagadnienia ogólne  U podstaw sądownictwa polubownego leży zasada autonomii woli stron. To strony z własnej inicjatywy decydują o poddaniu sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, wyłączając, tym...

Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Angelika Drelichowska

  Jedną z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) jest mediacja. Instytucja ta daje szansę na znalezienie takiego rozwiązania, które będzie akceptowane przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 422