Arbitraż i Mediacja / Artykuły / Sądownictwo polubowne

Immunitet arbitra sądu polubownego – czy konieczny?

Konrad Gortad

Abstract The paper concerns the arbitral immunity. Although in Poland there is a wide range of possible grounds for arbitrators’ liability, there is no need to introduce arbitral immunity into the...

Zapis na sąd polubowny przez odesłanie

Konrad Gortad

Abstract The paper deals with an arbitration clause by reference as a form often used in practice. I analyze this issue with emphasis on the meaning of the reference under art. 1162 § 2 of the Polish...

Piłkarski Sąd Polubowny – część I

Piłkarski Sąd Polubowny – część I

Marcin Kwiecień

Nowelizacja Regulaminu PSP z 23.3.2021 r. – uwaga wstępna Tuż po przekazaniu niniejszego artykułu do redakcji kwartalnika ADR, 23.3.2021 r. Zarząd PZPN wprowadził zmiany w Regulaminie PSP, odwołał...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 458