NAJPOPULARNIEJSZE

Następstwo prawne a związanie zapisem na sąd polubowny

Karol Weitz

I. Wprowadzenie  Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż) należy do kluczowych instytucji, które tworzą sądownictwo polubowne (arbitraż). Wiążą się z nim liczne problemy, z których każdy ma...

Kontrola wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny

Elwira Marszałkowska-Krześ, Łukasz Błaszczak

I. Granice kontroli sądu polubownego przez sąd powszechny  Omawiając kontrolę wyroku sądu polubownego sprawowaną przez sąd powszechny, należałoby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że kontrola...

Mediacja w sprawach o wykroczenia – wnioski "de lege ferenda"

Katarzyna Liżyńska, Justyna Żylińska

  Podstawowym celem postępowania w sprawach o wykroczenia jest ukształtowanie go w taki sposób, aby sprawca wykroczenia został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności oraz by zastosowane zostały...

Rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych

Marta Woźniak

  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną prawa. Obserwując zmiany legislacyjne zachodzące w tej sferze stosunków społecznych, nie sposób oprzeć się...

Notariusz mediatorem – korzyści i zagrożenia

Barbara Jadwiga

Analiza postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych w świetle art. 1831 i n. KPC wg stanu prawnego obowiązującego do 2.5.2012 r.  Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów może być...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 422