NAJPOPULARNIEJSZE

Miejsce mediacji wśród ADR w Wielkiej Brytanii i Polsce

Magdalena Romanowska

I. Mediacja – alternatywny i nowoczesny środek rozwiązywania konfliktów  Dynamiczny rozwój ekonomiczny intensyfikuje kontakty podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie różnych państw, co...

Postępowanie pojednawcze

Rafał Schmidt

Wprowadzenie  Postępowanie pojednawcze, często nazywane również zawezwaniem do próby ugodowej, stanowi alternatywny, niewymagający przeprowadzania postępowania dowodowego sensu stricto sposób...

Skuteczność umowy o arbitraż

Piotr Wiliński

Wstęp  Wzrasta świadomość społeczna o istnieniu i możliwości wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu. Świadczą o tym m.in. badania przeprowadzone przez Queen Mary,...

Mediacja w sprawach gospodarczych

Sylwester Pieckowski

I. Pojęcie mediacji Mediacja, bez cienia wątpliwości, jest historycznie i praktycznie pierwszą i najważniejszą postacią alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zbiorczo nazywanych ADR...

Historyczne i praktyczne aspekty wdrażania Forum ADR we Lwowie

Igor Dutka, Krystian Mularczyk

  W dniach 26–27.5.2011 r. we Lwowie z inicjatywy Stałego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Uczestników Rynku Nieruchomości we Lwowie po raz czwarty odbyło się Międzynarodowe Forum ADR dotyczące...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 04/2020
Liczba tekstów: 422