NAJPOPULARNIEJSZE

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w_Lozannie

Paweł Cioch

I. Wprowadzenie  Od czasu pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich z 1896 r. zorganizowanych w duchu szlachetnej idei barona Pierre’a de Coubertina rywalizacja sportowa przeszła diametralną...

Mediacja jako ADR w prawie pracy

Andrzej Majewski, Krystian Mularczyk

I. Dlaczego mediacja?  Mediacja jest bardzo ważnym sposobem rozwiązywania konfliktów, ponieważ przynosi liczne korzyści skonfliktowanym stronom, a także powoduje odciążenie aparatu sądowniczego oraz...

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Małgorzata Hanna, Anna Marek, Krystian Mularczyk

Wprowadzenie  Niniejsze opracowanie stanowi próbę wielopłaszczyznowego porównania dwóch różnych, alternatywnych w stosunku do procesu, sposobów rozwiązywania sporów: postępowania pojednawczego oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467