NAJPOPULARNIEJSZE

Pokrzywdzony jako uczestnik mediacji w prawie karnym

Klaudia Mach

Uwagi wprowadzające Do polskiego prawa karnego mediacja została wprowadzona w 1997 r., jest więc stosunkowo młodą instytucją w systemie prawa. Jest ona częścią całego modelu sprawiedliwości...

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Professionalization of the Profession of Mediator: Current State and Perspectives of Changes in the Legal Systems of Poland and Ukraine” (Lublin – Łuck – Odessa, 20.5.2021 r.)

Agata Przylepa-Lewak

W dniu 20.5.2021 r. odbyła się w formule online, zorganizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Akademickie...

X-lecie Oławskiej Konferencji Mediacyjnej

Krystian Mularczyk

W 2021 r. już po raz dziesiąty odbyła się Oławska Konferencja Mediacyjna, dotykająca praktycznych problemów mediacji oraz innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Wydarzenie na stałe wpisało...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473