NAJNOWSZE

Miejsce arbitrażu – jego znaczenie i wyznaczanie

Jolanta Żak

 O miejscu postępowania przed sądem polubownym decydują w pierwszej kolejności strony. Z zasady przysługuje im w tym zakresie nieograniczona autonomiczna wola. Mogą dokonać wyboru miejsca arbitrażu w...

Wpływ przelewu wierzytelności na klauzulę arbitrażową

Jacek Zrałek, Witold Kurowski

I. Uwagi wstępne Zagadnienie badawcze objęte tytułem artykułu stanowiło kilkakrotnie przedmiot zainteresowania polskiej doktryny oraz orzecznictwa. Najczęściej jednak wątek ten pojawiał się przy...

Arbitraż w Japonii - zarys problematyki

Berenika Kaczmarek

 Obowiązujący w Japonii system prawny zdecydowanie można by zaliczyć do systemu kontynentalnego1. Został on zbudowany na wzór zachodnioeuropejski, a przede wszystkim niemiecki. Prawo japońskie nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473