NAJNOWSZE

ADR w kontekście etyczności prawa

Przemysław Kaczmarek

Wstęp Jedno ze stwierdzeń, jakie formułuje się w kontekście rozważań nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, głosi, że stanowią one odpowiedź na niewydolność wymiaru sprawiedliwości1....

Praktyka stosowania mediacji przed sądami administracyjnymi

Wojciech Federczyk

Wstęp Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych stanowią jeden z charakterystycznych elementów rozwoju systemów prawnych państw współczesnych. Zapoczątkowane w USA stosowanie na szeroką skalę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473