NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Radosław Giętkowski

Uwagi wprowadzające Ustawa z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1 wprowadziła do regulacji postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich...

Piłkarski Sąd Polubowny – część I

Piłkarski Sąd Polubowny – część I

Marcin Kwiecień

Nowelizacja Regulaminu PSP z 23.3.2021 r. – uwaga wstępna Tuż po przekazaniu niniejszego artykułu do redakcji kwartalnika ADR, 23.3.2021 r. Zarząd PZPN wprowadził zmiany w Regulaminie PSP, odwołał...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473