NAJPOPULARNIEJSZE

Od redakcji

Łukasz Błaszczak

 Szanowni Czytelnicy, Wakacje tuż, tuż, więc śpieszymy oddać w Państwa ręce egzemplarz kwartalnika. „Podejrzymy” jak rozwija...

Rozwój i funkcjonowanie mediacji na Ukrainie

Maciej Buczek

Wprowadzenie Rozwój mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat określany jest mianem globalnej rewolucji ADR1. Działania ku popularyzacji tej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442