NAJNOWSZE

Bezstronność oraz niezależność arbitra

Katarzyna Bilewska, Dorota Paczoska

I. Regulacja wyłączenia arbitra w poprzednio obowiązującym stanie prawnym Według obowiązujących poprzednio przepisów prawnych, tj. przed wyżej wskazaną nowelizacją KPC, strona mogła żądać wyłączenia...

Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce

Piotr Nowaczyk

 Panie Przewodniczący, Panie Profesorze, Szanowni Państwo! Witam Państwa bardzo serdecznie w ten dżdżysty, cudownie szary katowicki poranek. Jest mi niezmiernie miło występować po prof. Maksymilianie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473