NAJPOPULARNIEJSZE

Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Dariusz P.

I. Uwagi wprowadzające  Podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego1 (art. 1206 § 1 pkt 1–4 KPC) zostały uregulowane na wzór ustawy modelowej UNCITRAL. W porównaniu do przesłanek z d. art. 712...

Prawnik w mediacji

Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz

Wprowadzenie  Zagadnienia związane z konfliktem i jego rozwiązaniem (a zatem także z mediacją) mają charakter interdyscyplinarny, teoria konfliktu zajmuje bowiem istotne miejsce w ramach takich...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467