NAJPOPULARNIEJSZE

Procedura prejudycjalna a sądownictwo arbitrażowe

Izabela Szmit

Uwagi ogólne  Kulminacyjnym etapem krajowej kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego jest doprowadzenie sprawy toczącej się przed instytucjami krajowymi – w szczególności przed sądami – do...

Mediacja w sprawach o wykroczenia – wnioski "de lege ferenda"

Katarzyna Liżyńska, Justyna Żylińska

  Podstawowym celem postępowania w sprawach o wykroczenia jest ukształtowanie go w taki sposób, aby sprawca wykroczenia został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności oraz by zastosowane zostały...

Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości

Adam Zienkiewicz

Uzupełniające formy wymiaru sprawiedliwości – fundamentalne tezy wyjściowe   Szeroka dyskusja nad optymalną koncepcją wymiaru sprawiedliwości jest niezbędna i może przynieść istotne korzyści, nawet w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2020
Liczba tekstów: 467