NAJPOPULARNIEJSZE

Kilka uwag na temat mediacji w sprawach karnych

Rafał Citowicz, Tomasz Fedorszczak

I. Rys historyczny W charakterze ogólniejszego punktu wyjścia chcielibyśmy przyjąć za początek współczesnej polskiej procedury karnej rok 1928. Mediacja w sprawach karnych, tudzież polubowne...

Arbitraż w Japonii - zarys problematyki

Berenika Kaczmarek

 Obowiązujący w Japonii system prawny zdecydowanie można by zaliczyć do systemu kontynentalnego1. Został on zbudowany na wzór zachodnioeuropejski, a przede wszystkim niemiecki. Prawo japońskie nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473