NAJNOWSZE

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Mediacja w sprawach dyscyplinarnych studentów

Radosław Giętkowski

Uwagi wprowadzające Ustawa z 20.7.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1 wprowadziła do regulacji postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich...

Pokrzywdzony jako uczestnik mediacji w prawie karnym

Klaudia Mach

Uwagi wprowadzające Do polskiego prawa karnego mediacja została wprowadzona w 1997 r., jest więc stosunkowo młodą instytucją w systemie prawa. Jest ona częścią całego modelu sprawiedliwości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473