NAJNOWSZE

Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej

Gabriela Sacha

Wprowadzenie Arbitraż jest sposobem wiążącego rozstrzygnięcia przez sąd prywatny (sąd arbitrażowy) mającego powstać w przyszłości lub istniejącego sporu prawnego powstałego w związku z łączącym...

Od redakcji

Łukasz Chyla

 Szanowni Czytelnicy, W obliczu rosnącej dynamiki obrotu gospodarczo-prawnego oraz powszechnej, postępującej globalizacji, nie sposób przejść obojętnie obok zalet arbitrażu i mediacji, jako koronnych...

Odpowiedzialność odszkodowawcza arbitra

Joanna Czuchryta

Wprowadzenie Rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów stanowi odpowiedź na kryzys sądownictwa powszechnego, związany przede wszystkim z przewlekłością postępowań, wysokimi kosztami oraz...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442