NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacja z udziałem nieletniego – wybrane aspekty

Jolanta Kajfasz

Wprowadzenie Przed rozpoczęciem rozważań należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy osobą nieletniego i małoletniego. Małoletnim jest, zgodnie z art. 10 KC, co do zasady osoba, która nie ukończyła...

Removal of Arbitrators for Bias in the UK: Recent Case Law

Bartłomiej Orawiec

Introduction It is a fundamental principle of arbitration law that each party is entitled to have a fair hearing by an impartial arbitral tribunal1. This right is recognised by art. 6 (right to a fair...

Arbitraż w sporach z zakresu własności intelektualnej

Gabriela Sacha

Wprowadzenie Arbitraż jest sposobem wiążącego rozstrzygnięcia przez sąd prywatny (sąd arbitrażowy) mającego powstać w przyszłości lub istniejącego sporu prawnego powstałego w związku z łączącym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 03/2019
Liczba tekstów: 442