NAJPOPULARNIEJSZE

Mediacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Adam Bródka

Uwagi wprowadzające Zgodnie z regulacją w art. 184 Konstytucji RP, Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 473